یک فیلتر بالاگذر (پایین گذر) چگونه کار میکند؟

 ما ضمن این مطلب از خود مایل هستیم که شما را با  مسئله؛ یک فیلتر بالاگذر (پایین گذر) چگونه کار می‌کند؟  آشنا نماییم. اگر شما مایل هستید، با پاسخ سؤالات مطروحه آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایانی‌ترین نقطه این مطلب همراه ما باشید.

فیلتر بالاگذر مِن جمله، اقسام بسیار حائز اهمیت فیلتر‌های الکترونیکی می‌باشد. از سویی آن نیز در مدارهای گوناگونی دارای کاربرد است. حال آن که اگر مایل هستید بدانید فیلتر چیست؟ بهتر است این گونه بگوییم که؛ یک تلویزیون به منظور اخذ فرکانس، بیشتر از هر نوع عاملی به یک آنتن نیاز خواهد داشت. حال آن که همان طور که مطلع می‌باشید، آنتن به همراه فرکانس مدّ نظر شما فرکانسی دیگر (البته که برخی از فرکانس های موجود ساخته طبیعت می‌باشد.) نیز به صورت همزمان اخذ می‌کند.

پس به جهت آن‌ که ما بتوانیم از این تداخل امواج ناخواسته پیشگیری به عمل آوریم، شما در ابتدا میبایست فرکانس مطلوب را از دیگر فرکانس های موجود جدا کرده و آنها را تقویت کنید. این گونه خواهد بود که تلویزیون شما می‌تواند یک شبکه را با شفافیت تمام نشان دهد. نیز از سویی به منظور اخذ مطلوب فرستنده دلخواه خویش در بین اقسام فرکانس‌ها که به واسطه‌ی فرستنده های گوناگون صادر می‌گردد، میبایست از فیلتر بهره گیرید.

مدارهای هماهنگی و یا آن که فیلترها از ناحیه‌های اساسی مدارهای مخابراتی تلقّی می‌شوند که کاربردهای بسیاری ضمن فرستنده ها، نیز گیرنده های رادیویی و اتخاذ صحیح یک ایستگاه رادیویی به خود اختصاص داده‌اند.

فیلتر الکترونیکی

نگاهی گذرا به فیلتر‌های الکترونیکی

پیش از پاسخ به سؤالات شما در ارتباط با فیلتر بالاگذر (پایین گذر) بهتر است، کمی به فیلتر‌های الکترونیکی بپردازیم. تمامی شما بارها کاربردهای گوناگونی در ارتباط با فیلترها شنیده‌اید. بنابراین به طور قطع می‌دانید که به منظور تصفیه یک رکن از ارکانی که از دیدگاه ما نادرست است و بدان نیازمند نیستیم و با وجود آن عنصر نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد، از فیلتر استفاده می‌شود. بهتر است چنین بگوییم که؛

همان گونه که به منظور صاف نمودن مایعات یا هوا و… از فیلتر‌های معمولی مکانیکی همانند یک لایه‌ی نازک، اعم از؛ کاغذی، پارچه‌ای، پلاستیکی و… بهره گرفته می‌شود. برای مدارهای الکترونیکی نیز از مدارهای تشکیل شده از؛ سلف، خازن نیز مقاومت و… بهره گرفته می‌شود تا بتوانند فرکانس های مازاد که از دید طراح مزاحم تلقّی می‌شود را لااقل کمرنگ تر نمایند تا در نهایت توان فرکانس مطلوب بیش از فرکانس نامطلوب گردد.

ما با اخذ کمک از اقسام گوناگون فیلترها می‌توانیم فرکانس هایی که بدان ها نیاز نداریم، از سر راه خود حذف نماییم. پس این چنین خواهد بود که تنها فرکانس های که به آنها نیاز داریم اجازه ورود و خروج خواهند داشت. پس در یک دیدگاهی مجموع و کلّی این گونه بیان نماییم که؛

مسئولیت اصلی یک فیلتر الکترونیکی تصفیه نمودن فرکانس دلخواه از فرکانس های مزاحم است. به عبارتی حذف نویز اساس کار فیلترها در نظر انگاشته می‌شود که بنابر جداسازی سیگنال ها با تکیه بر فرکانس انجام می‌شود.

فیلتر پایین گذر

مزایای استفاده و بهره گیری از فیلتر‌های الکترونیکی چه می‌باشد؟

با در اختیار داشتن منبع تغذیه الکتریکی، اقسام گوناگون فیلترها با غایت بهبود کیفیت الکتریسیته مورد استفاده قرار می‌گیرند. ضمن فیلترهای الکترونیکی ترکیب اجزای الکترونیکی چون؛ مقاومت، سلف یا خازن و… مورد استفاده واقع می‌شود تا با کمک آنها موارد زیر را تضمین نمود؛

 • کیفیت ضمن توان مطلوب.
 • افزایش در بازدهی تجهیزات الکتریکی.
 • افزایش مقدار طول عمر تجهیزات الکتریکی.
 • صرفه جویی در مقدار هزینه ها و همچنین انرژی الکتریکی.

فیلتر‌های الکترونیکی و انواع تشکیل دهنده‌ی آن

فیلتر‌های الکترونیکی در یک دیدگاهی عمومی به انواع قید شده در قسمت ذیل تقسیم می‌گردد؛

 • فیلتر بالاگذر.
 • فیلتر پایین گذر.
 • فیلتر میـــــان گذر.
 • فیلتر میــــــان نگذز.

حال بهتر است به سوی سؤال اصلی مطرح شده در این متن رهسپار شویم.

تعریف جامع از یک فیلتر بالاگذر

ماقبل از گام گذاردن به سوی این مطلب بهتر است شما در ابتدا با فرکانس قطع آشنا گردید. مقدار فرکانس قابل قبول ضمن خروجی فیلتر را فرکانس قطع فیلتر نام گذاری کرده‌اند. فیلتر‌های بالاگذر با تضعیف نمودن فرکانس های پایین تر فرکانس قطع، از عبور نمودن فرکانس های کمتر از آن پیشگیری به عمل می‌آورد. هر زمان ناحیه عبور سیگنال ها از یک فیلتر، ضمن فرکانس ها در سطوح بالا بوده و ناحیه‌های قطع سیگنال ها برای آن فیلتر در فرکانس های پایین باشد بدان فیلتر بالاگذر اطلاق می‌گردد.

به بیانی ساده تر بهتر است این گونه بگوییم که؛

فیلتری که فرکانس های بالا را عبور داده و از سویی فیلتر‌های پایین را از خود عبور ندهد، بالاگذر محسوب خواهد گشت.

یک فیلتر بالاگذر چگونه کار میکند؟

راکتانس خازن ضمن فرکانس های پایین به شدّت عظیم می‌باشد. از این جهت؛ خازن همانند مدار باز کار نموده و هر سیگنال ورودی وی آی اِن را تا به قسمت فرکانس قطع مسدود می‌نماید. چنانچه که گنجایش خازن ثابت باشد و دگرگون نکند و فرکانس بالا برود، راکتانس خازن نیز به سمت پایین مایل می‌شود.

به دلیل همین رفتاری که خازن از خود بروز می‌دهد برای فرکانس‌ هایی بالاتر از فرکانس ‌‌های قطع، راکتانس خازن کم گشته و به نوعی می‌باشد که شبیه به یک اتصالی کوتاه عمل می‌نماید و کلّیه‌ی سیگنال های ورودی را به صورت مستقیم به خروجی منتقل می‌نماید.

حال با بالا بردن فرکانس، راکتانس خازن پایین خواهد آمد. هنگامی که راکتانس اندک تر از میزان مقاومت مذکور باشد، این بار خازن همانند یک مقاومت کوچک کار میکند و مقاومت مذکور همانند یک مقاومتی بزرگ بوده و جریان از خازن عبور نموده و به قسمت خروجی می‌رسد. بر این اساس با ساخت و طراحی یک فیلتر بالاگذر به فرکانس های بالاتر از فرکانس های قطع با تضعیف نمودن کم اجازه عبور داده خواهد شد.

فیلتر بالا گذر

تعریف جامع از یک فیلتر پایین گذر

فیلتر‌های پایین گذر و یا آن که ال پی اف، فیلتری می‌باشد که سیگنال هایی را با فرکانس اندک تر از فرکانس قطع‌ ( فرکانس معین گردیده) انتقال می‌دهد و نیز دامنه عبور سیگنال های با فرکانس بالاتر از فرکانس قطع را کم می‌کند. این فرکانس به گونه‌ای منظم و دقیق در مکانی قرار می‌گیرد که دامنه سیگنال خروجی هفتاد درصد دامنه سیگنال ورودی است. بهتر است به این نکته توجه داشته باشید که؛ میزان منظم و دقیق فرکانس فیلتر به طراحی فیلتر وابسته است. این فیلتر مکمل یک فیلتر بالاگذر می‌باشد.

اشکال مختلف فیلتر ها

 • عایق های صوتی.
 • تاری در تصاویر و نیز… .
 • مدارهای الکترونیکی همانند؛ فیلتر نویز در صدا.
 • فیلتر‌هایی به منظور بهینه سازی سیگنالها پیش از مبدل گردیدن آنالوگ به دیجیتال.
 • فیلتر‌های دیجیتال به منظور هموار سازی و استخراج نمودن الگوی مجموع داده ها.

فیلتر‌های پایین گذر فرم نرم تری از سیگنال رقم می‌زنند. از سویی نوسانات کوتاه را رفع می‌نمایند و نوسانات با فرکانس های بالا را نادیده می‌انگارند. طراحان فیلتر غالباً از فرم پایین گذر تحت عنوان فیلتر نمونه ابتدایی بهره می‌گیرند. یعنی آن که یک فیلتر با پهنای باند و همچنین امپدانس واحد. فیلتر معرفی گردیده به طریق مقایسه گذاری به منظور امپدانس و مبدل نمودن به مقدار باند مدّ نظر، از نمونه ابتدایی به دست خواهد آمد.

انواع گوناگون فیلتر پایین گذر

آیا می‌دانستید که این فیلتر مداری است که عبور سهل سیگنال های با فرکانس کم و پایین و عبور سخت و مشقت بار سیگنال های با فرکانس زیاد را ارائه می‌نماید. به گونه‌ی عمومی دو نوع مدار اساسی بنابر اجزای سازنده فیلتر وجود دارد که توانایی این هدف را دارد و تفاوت های به سزایی در هر یک از آنها به چشم می‌خورد.

 • فیلتر‌های القایی.
 • فیلتر‌های خازنی.

یک فیلتر پایین گذر چگونه کار میکند؟

از جمله کاربرد های مکرر فیلتر خازنی پایین گذر ضمن طراحی مدارهایی می‌باشد که حاوی اجزا یا مقاطع حساس به نویز های الکتریکی می‌باشند. به این علّت که گاهاً سیگنال های ای سی می‌توانند به طریق القا متقابل میان دو مجموعه رسانا از یک مدار به مداری دیگر وصل شده و منجر به همپوشانی گردد.

در پایان

دوستان عزیز ما امیدواریم که توانسته باشیم اطلاعات مورد نیاز شما را در ارتباط با یک فیلتر بالاگذر (پایین گذر) چگونه کار میکند؟ ارائه داریم.

Tags: خازن, فیلتر بالاگذر

Related Posts

keyboard_arrow_up