Software and applications

نرم ‌افزار آلتیوم دیزاینرAltium designer و ویژگی‌های آن

همانگونه که می‌دانید دستگاه‌های پیچیده الکترونیکی این روزها در زندگی ما انسان‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌نمایند. در ساختار تمامی این ماشین‌ها تراشه‌ها و دستگاه‌هایی وجود دارند که موجب بهبود…
آلتیوم
فهرست