هدف:

هدف از انجام این پروژه مهندسی معکوس برد چهارلایه است.

عملکرد:

این برد یک برد صنعتی است که برای تنظیم فرکانس استفاده می‌شود (برد درایو فرکانس متغیر). ورودی آن برق شهر می‌باشد و سطوح ولتاژ مختلفی در آن وجود دارد.

ویژگی‌های پروژه:

  • تهیه تمامی قطعات و سفارش از خارج قطعات ناموجود در ایران
  • تحویل پس از تست و گرفتن خروجی مطلوب
  • ایجاد تغییرات بنا به درخواست مشتری
تغذیه DC- 12V 3A
مدار تشخیص زاویه چرخش
فهرست