طراحی خواندن اطلاعات حافظه EEPROM -مرکز ذهن دیجیتال

طراحی مدار و نمونه سازی برد جهت خواندن اطلاعات حافظه EEPROM خارجی و نمایش دیتاها بر روی نمایشگر کامپیوتر. همچنین قابلیت ثبت اطلاعات و دیتاهای جدید یا خوانده شده را بر روی حافظه EEPROM و پاک کردن اطلاعات از روی حافظه EEPROM را دارد (Factory Default)
توسط مرکز ذهن دیجیتال

مهندسی معکوس برد
مهندسی معکوس درایور سنسور سنج فشار سیالات
keyboard_arrow_up