مدار کنترلر و نمایشگر وضعیت ۴ عدد سنسور همراه با نمایشگر گرافیکی لمسی-مرکز ذهن دیجیتال

مدار کنترلر و نمایشگر وضعیت ۴ عدد سنسور همراه با نمایشگر گرافیکی لمسی

طراحی و ساخت ۴ عدد مدار قرائت سنسور با نمایشگر گرافیکی
پخش موزیک و مولد فرکانس جهت آرامش
keyboard_arrow_up