طراحی و نمونه سازی مدار مبدل ۴۰ ولت به ۱۴ ولت جریان مستقیم-مرکز ذهن دیجیتال

طراحی و نمونه سازی مدار مبدل ۴۰ ولت به ۱۴ ولت جریان مستقیم

طراحی سماور صنعتی هوشمند
تولید و ساخت برد دستگاه پزشکی
keyboard_arrow_up