طراحی برد اندازه گیری و هشدار دهنده اعلائم حیاتی بیمار-مرکز ذهن دیجیتال

طراحی برد اندازه گیری و هشدار دهنده اعلائم حیاتی بیمار

طراحی و تولید تایمر صنعتی
طراحی و ساخت مولد pwm
keyboard_arrow_up