منبع تغذیه ۳ آمپر با خروجی ۳.۳ ولت،۵ ولت و ۱۲ ولت

ردیاب gps خودرویی
طراحی مانیتورینگ و کنترل بی سیم فشار و دما
فهرست