تایمر برنامه پذیر و حافظه دار -مرکز ذهن دیجیتال

این برد از موقعی که روشن میشود شروع زمان سنجی یا به اصطلاح تایم می امدازد و وقتی که برق قطع میشود اخرین تایم را در خود نگه میدارد. با یک کلید میتوان تنظیم که وقتی ساعت دستگاه به ساعت دلخواه ما رسید خروجی 220 ولت را قطع و به صورت تناوب 1 دقیقه ای صدای بازر به عنوان هشدار فعال شود . یک کلید دیگر به عنوان ریست تایم. یک کلید برای قطع صدای دلخراش بازر و کیلد دیگر برای تنظیم ساعت مورد نظر .

تعمیر farme separator machine
تعمیر مانیتور سرور مرکزی
keyboard_arrow_up