منبع تغذیه سوئیچینگ-مرکز ذهن دیجیتال

منبع تغذیه سوئیچینگ با خروجی های مثبت و منفی ۵ ، ۱۵ و ۲۴

کنترل ۵ عدد رله همراه با GUI
طراحی ماژول رله 16 کاناله مبتنی بر شیفت رجیستر
keyboard_arrow_up