مدارات الکترونیکی کاربردی

ثانیه شمار معکوس سال تحویل

ثانیه شمار معکوس سال تحویل هدف: هدف از طراحی این مدار ساخت زمان سنجی (ثانیه شمار) می‌باشد که می‌تواند برای منظور های گسترده ای به کار رود. زمان سنجی موضوعیست…

مدار فلزیاب PI

مدار فلزیاب PI هدف: هدف از طراحی این مدار، تولید برد یک فلزیاب PI است. این مدارات ابتدا در زمینه های باستان شناسانه استفاده شد. اگرچه کاربرد این مدار منحصر…

طراحی پنل LED

طراحی پنل LED با تغذیه مستقیم از برق شهر
طراحی پنل LED با تغذیه مستقیم از برق شهر-مرکز ذهن دیجیتال
keyboard_arrow_up