تشحیص زاویه چرخش پتانسیومتر

مدار تشخیص زاویه چرخش

مدار تشخیص زاویه چرخش   هدف: هدف استفاده از این مدار، تشخیص زاویه چرخش در یک بازه (کمان) قابل تنظیم و تولید ولتاژهای متناسب می‌باشد که در صنایع و ابزار…
کنترل ولتاژ
keyboard_arrow_up