مدارات کاربردی

مدار افزایش سطح کلمپر

مدار کلمپر برای افزودن یک مقدار DC ثابت به سیگنال AC استفاده می شود. این مدار شکل سیگنال را تحریف نمی کند بلکه فقط سطح DC آن را تغییر می‌دهد.…

طراحی فیلتر تغذیه

در دنیای ایده آل، ولتاژ خروجی منابع تغذیه یک خط صاف و بدون اعوجاج است. اما در واقع اینطور نیست. یکی از مشکلاتی که طراحی منابع تغذیه و طراحی برد…

مدارات محافظ اتصال کوتاه- Short Circuit Protection

حین استفاده از مدارات الکترونیک، گاهی اوقات ممکن است به علت اشتباه کاربر، عایق معیوب، رطوبت، اتصالات سست و یا دلایل متعدد دیگر، در مدار اتصال کوتاه ایجاد شود. در…

انواع منابع تغذیه در مدارت Power Supply Circuits

یکی از مهمترین بخش ها در مدارات الکترونیکی، قسمت تغذیه مدار است. این قسمت برق مورد نیاز بخش های دیگر را تامین می‌کند و در واقع مانند ستون فقرات سیستم…
فهرست